Vara 2022 va fi una deosebită pentru chișinăuieni!
Ești gata să participi la o vânătoare de comori la bibliotecă, dorești să fii bibliotecar timp de o oră sau să scrii despre Biblioteca ta de vis!? Genericul ediției 2022, Redescoperim biblioteca!, vă oferă șansa să redescoperiți Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, când tocmai împlinește 145 ani de la fondare.
Vino în 25 de filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru a descoperi cele mai interesante cărți și reviste, participa la variate ateliere interactive de scriere creativă, crea cărți electronice sau afla cum se fac cele mai captivante benzi desenate, rebusuri, sau simplu participa la diverse animații ludice. Nu există un loc mai atractiv decât Biblio-teca Municipală „B.P. Hasdeu”.
Așadar, vara începe cu noi.

Redescoperim biblioteca!
dr. Mariana HARJEVSCHI,
director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu"
Grupul-țintă sunt copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, care vor obține noi cunoștințe despre bibliotecă, prin activități ludice, cognitive, de explorare, creative și dinamice.
Cine și când poate benEficia de program
Perioada de desfășurare a activităților este
1 iunie – 31 iulie,
câte 3 ore pe zi (10:00-13:00),
de luni până vineri,
sâmbătă – zi liberă, duminică – program liber.
25 de filiale ale BM „B.P. Hasdeu” au pregătit agende cu activități
pentru participanți la programul estival „Provocarea verii”.
Adresele filialelor le găsiți aici
Unde sunt organizate activitățile?
DESCOPERĂ BIBLIOTECA PRIN 15 PROVOCĂRI
Participă la o altfel de lecție!

Participanții vor cunoaște instrumentele de informare din bibliotecă: colecția bib-liotecii, catalogul electronic, resurse In-ternet etc.; vor formula cererea de infor-mare, identifica, evalua veridicitatea și relevanța surselor, vor putea să recunoa-scă o știre falsă și multe altele.

Hai la o vânătoare de comori!

Biblioteca va elabora pentru participanți o listă de întrebări/indicii, dar și cărți / obiecte cu diferite caracteristici, pe care vor trebui să le caute prin bibliotecă și să le găsească. Participanții vor aduna indi-ciile care îi vor ajuta să fie descoperită comoara.

Descoperă biblioteca ta!

Descoperirea bibliotecii va fi realizată prin participarea la Tururile prin biblio-tecă organizate atât pentru participanți, cât și pentru părinții acestora. Biblioteca va crea scenariul viitoarei excursii.

Fii bibliotecar timp de o oră!

Copiii vor asista bibliotecarii și vor juca rolul unui bibliotecar la îndeplinirea unor sarcini: aranjarea la raft, încleierea buzu-nărașelor, îndeplinirea unei cerințe: cău-tarea informației la solicitare etc.

Scrie despre Biblioteca ta de vis!

Participanții vor fi încurajați să elaboreze o listă cu 145 de mesaje despre cum văd biblioteca în viitor (dorințele, aștep-tările participanților referitoare la biblio-tecă).

Fii micul bibliotecar!

Participanții vor crea un set de joc pen-tru a simula activitatea bibliotecarului. Printre obiectele incluse: semn de carte, buzunărașe pentru cărți, buline, model de permis de acces etc. - tot de ce este nevoie pentru a transforma colecția de cărți într-o bibliotecă.

Creează un Lapbook!

Un lapbook reprezintă un portofoliu rea-lizat prin atașarea pe un suport de car-ton de dimensiunile unui dosar, a unor aplicații (ex., din hârtie, fetru etc.) care cuprind elemente esențiale ale unei te-me studiate și ajută copiii să sintetizeze ceea ce citesc.

Dezvoltă un produs electronic!

Participanții vor fi instruiți de către biblio-tecari cum să-și elaboreze propriile pro-duse electronice (ex., un rebus, benzi de-senate, o carte electronică), drept urma-re a lecturii unei cărți, articol din ziar / re-vistă din bibliotecă.

Vizitează biblioteca din sectorul/cartierul tău!

Biblioteca-gazdă va organiza pentru par-ticipanți vizite în cadrul filialelor situate în proximitatea lor pentru a informa, in-strui cititorii și ai motiva să cunoască despre cărțile și serviciile de care pot beneficia în diferite filiale ale Bibliotecii Municipale.

Hai să ne jucăm!

Bibliotecarii încurajează participarea co-piilor la sesiuni de jocuri de societate pe care le are în colecția sa. Jocurile vor fi utilizate pentru a asigura starea de voie bună, relaxare și destindere, dar și a sti-mula capacitatea de concentrare și de atenție a copiilor, de a dezvolta abilități de planificare, strategie și gândire critică.

Recomandă o carte prietenilor!

Bibliotecarii vor explica cum se scrie o recomandare de carte în catalogul online al bibliotecii; vor prezenta tutorialele deja elaborate și vor explica cum utilizatorul intră în contul personal din OPAC. Ulteri-or, participanții o vor atașa la notița bib-liografică din contul personal din OPAC

Scanează o carte/revistă!

Bibliotecarii vor prezenta platformele de publicare a conținutului electronic, vor explica pas cu pas procesul de scanare a cărților. Acceptând provocarea, partici-panții vor contribui la dezvoltarea conți-nutului digital al BM.

Scrie o poezie!

Vor fi organizate ateliere de scriere crea-tivă, unde copiii vor fi ghidați în tehnicile de scriere a versurilor. Aceștia vor fi încu-rajați să le citească în public.

Descoperă cărțile bibliotecii și oamenii cărților!

Bibliotecile vor organiza prezentări de carte pentru copii, vor invita scriitori, per-sonalități din sector pentru a dialoga cu participanții programului. Sunt încurajate cărțile care vorbesc despre cărți, lectură.

AGENDA ACTIVITĂȚILOR
Urmăriți activitățile filialelor 
ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM
Dacă nu știți ce să faceți vara, veniți la biblioteca. Pentru a participa la activitățile propuse de biblioteca completați formularul.
EDIȚIILE ANTERIOARE
Secvențe din activitățile programului
2019, 2020, 2021
Această instrucțiune urmează Ghidul metodologic „Provocarea verii 2019”, care are la bază un set de recomandări originale și interesante. Filialele BM vor asigura și aplica în practică agende individuale, urmând îndrumări metodice privind organizarea efici-entă a Programului Provocarea verii din 2022.

Ghid pentru bibliotecari
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website